ATIK YÖNETİM UYGULAMASI (ATYÖN)/ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS) KULLANIMA AÇILMIŞTIR
12 Şubat 2018

Bilindiği üzere; her yıl olduğu gibi Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince ATIK YÖNETİM UYGULAMASI (ATYÖN)/ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS) 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile kullanıma açılmış olup, 31 Mart 2018 tarihi itibariyle kapatılacaktır. Bakanlığımızın online.csb.gov.tr. adresinden, kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle giriş yapabilecektir.

2018 yılı bildirimleri(2017 yılında oluşan atıkların miktarı) online.csb.gov.tr. web adresinden 31/03/2018 tarihine kadar yapılacak olup, bu tarihten sonra sistem veri girişine kapatılacak ve bildirim yapılamayacaktır.

Bununla birlikte; Atık Yönetim Uygulaması modüllerinden bir diğeri olan Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) 2016 yılı itibariyle kullanıma açılmış olup, mobil cihazı bulunan tüm taşıma firmaları tarafından kullanılmaktadır. Aynı zamanda Atık Yönetim Uygulaması yazılımın da ve  Atık  Takip  Servis  Sağlayıcısı  (ATSS)  firmalarına  ait  yazılımlarda  yapılan  güncelleme çalışmalarının tamamlanması ile basılı UATF yerine sistem içerisinden otomatik olarak üretilen kullanımına  başlanmıştır.  Söz konusu husus 05.01.2018 tarihinde Taşıma  Numarası Bakanlığımız web sayfasından yapılan Duyuru ile tüm kullanıcılara duyurulmuştur. Bu bağlamda tüm tehlikeli atık taşıma işi yapan firmaların araçlarına mobil cihaz taktırması ve sistem üzerinden oluşturacakları Taşıma  Numaralarını kullanmak suretiyle taşıma yapmaları zorunluluk haline getirilmiştir.

Sistemden kaynaklı olarak beyanını yapamayan ve bu durumu beyan süresi içerisinde ( 01.01.2018 – 31.03.2018 ) resmi olarak İl Müdürlüğümüze bildiren  tesislerin  problemlerinin  giderilmesini  sağlamak  amacıyla bir  defaya mahsus olmak üzere 5 ( Beş ) iş gününü geçmeyecek şekilde Atık Yönetim Uygulaması üzerinden uzatma süresi verilecektir.

Söz konusu atık bildirim iş ve işlemlerinin son günlere bırakılması durumunda, yaşanabilecek olası sistem sorunları nedeni ile mükelleflerin mağduriyet yaşamaması adına, yükümlülüklerini ivedilikle yerine getirmeleri gerekmektedir.

Atık Yönetimi Uygulaması (ATYÖN)/Atık Beyan Sistemi (TABS) kayıtlı   işletmelerin, bildirimlerini sistem üzerinden yapmamaları durumunda; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 14.578 (ondörtbinbeşyüzyetmişsekiz) TL idari para cezası uygulanacaktır.