Denetçi İşe Başlama İşlemleri

 Müracaat Evrakları:
 Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
Denetçi taahhütnamesi
Denetçi belgesi fotokopisi
Noterce düzenlenmiş imza beyanı
T.C. Kimlik numarası beyanı
Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
İkametgah belgesi
Ek:2 (Matbu belge örnekleri)