Kangal İlçesi Yellice Köyü Mevkii Krom Ocağı Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
02 Mayıs 2017

 Sivas İli Kangal İlçesi Yellice Köyü Mevkii'nde Aksu Madencilik San. ve Elek. Ürt. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Krom Ocağı, Konsantre Tesisi ve Atık Depolama Alanı Kapasite Artışı projesine ilişkin ÇED başvuru dosyasının ÇED Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme sürecinde değerlendirilmek üzere halkın görüş ve önerilerini almak için düzenlenen halkın katılımı toplantısı 20.04.2017 tarihinde, saat 11:00’de, Sivas İli, Kangal İlçesi, Yellice Köyünde düzenlenmiştir.