Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemleri

Kontrol Elemanı müracaat Evrakları:
 Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
KE taahhütnamesi
Noterce düzenlenmiş imza beyanı
E posta adresi
SGK İlişiksiz Belgesi
T.C. Kimlik numarası beyanı
İlgili meslek odası kayıt belgesi
Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış  belgesi
İkametgah belgesi
Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
• *Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.