"MAHALLE TASARIMI" FİKİR YARIŞMASI
11 Nisan 2017

 Bakanlığımızca “Marka Şehirler” vizyonuna yönelik olarak yürütülen “Şehir 2023” çalışmaları kapsamında, Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan İller Bankası bünyesinde “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” düzenlenmektedir. Yarışma, "mahalle" fikrini yeniden tanımlamayı, kurgulamayı, farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarım pratiklerini yönlendirmeyi ve mahalle fikirlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Emanetçisi ve mümessili olduğumuz medeniyetin kodlarında mahalle, şehirlerin tarihi, doğal ve sosyo-kültürel yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve hayata yansımış hâlidir.  Bu  bağlamda söz konusu yarışma, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri, özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan mahalle fikirlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Yarışma, ‘mahalle’ fikrini yeniden tanımlamayı, kurgulamayı, farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarım pratiklerini yönlendirmeyi de amaçlamaktadır.

Bunun yanında, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek ilkelerin elde edilmesi de hedeflenmiştir.

Özlenen ‘mahalle’ kavramını modern çağın gerekleriyle harmanlayarak tanımlayacak olan ve iki aşamadan oluşan bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası kayıtlı üyeleri katılabilecektir.

Başvurular 15 Mart 2017 tarihinde başlayacak ve ilk aşamadaki projeler en son 23 Mayıs 2017 tarihinde teslim edilecektir.

1.aşamaya katılan projelerden, başarılı bulunan 8 proje seçilerek 2.aşamaya davet edilecektir. 2.aşamaya katılan 8 proje arasından seçilecek 3 projenin her biri için 75.000-₺ ödül verilecektir. Diğer 5 projenin her biri için 15.000-₺ mansiyon ödülü verilecektir. 

Yarışmayla ilgili daha detaylı bilgi ve şartnameye www.mahalletasarim.com adresinden ulaşılabilir.

 

                                                                                                                                                         Nazım YAKUT

                                                                                                                                         Çevre ve Şehircilik İl Müdürü