SİVAS ÇED Gerekli Değildir Kararı
11 Haziran 2018
SİVAS ili MERKEZ, ilcesi Bademkaya Köyü Mevkii mevkiindeki Muhsin BAHŞİ tarafından yapılması planlanan 3308082 Erişim ve 83765 Ruhsat numaralı Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 3308082 Erişim ve 83765 Ruhsat numaralı Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.