SİVAS ÇED Gerekli Değildir Kararı
06 Ağustos 2018
SİVAS ili MERKEZ, ilcesi Hıdırnalı Köyü mevkiindeki Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 58/2006-26 Hammadde Üretim İzin ve 3120661 Erişim No lu II (a) Grubu Kalker Ocağı Kapasite Artışı, Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Revizyonu, Mekanik Plent Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 58/2006-26 Hammadde Üretim İzin ve 3120661 Erişim No lu II (a) Grubu Kalker Ocağı Kapasite Artışı, Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Revizyonu, Mekanik Plent Tesisi projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.