SİVAS İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANDI
02 Ekim 2017

                           SİVAS İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU

 2017 YILININ 3.OLAĞAN

TOPLANTISINI YAPTI.

            Kurul, 26/09/2017 tarihinde Vali Yardımcısı Sayın Yeliz YILDIZHAN Başkanlığında, Vali Halil Rıfat Paşa Salonunda toplanarak gündemde yer alan;

1-       Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların bertaraf bedelinin belirlenmesi,

2-       Soba zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi,

3-       Sivas Belediye Başkanlığınca İlimiz Merkez İlçe Seyfebeli mevkiinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasının içerisine kurulması planlanan ayrıştırma tesisi için yer seçim kararının alınması,

4-       GAŞ-KAB (Şarkışla ve Çevre Belediyeler Birliği) tarafından kurulması planlanan katı atık aktarma istasyonları yer seçim kararının alınması,

5-       Kamu yararına yapılan “Gökmedrese Restorasyon İşi’nin yüklenici Bekiroğlu İnş.Rest.San.Tic.A.Ş.’ye akşam zaman diliminde saat 22:00’a kadar çalışmasına izin verilmesi.

 

konularını görüşerek karara bağlamıştır.

 

Kurul’ca gündem maddeleri hakkında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup;

1- İlimiz sınırları içerisinde oluşan ve herhangi bir kimyasalla muamele görmüş tıbbi atıkların, geçici depolama işleminin atık oluşturan birimler tarafından (hastaneler) tarafından yapılması şartıyla, atıkların lisanslı yakma tesislerine taşıma ve bertaraf bedelinin 6,83.-TL/kg+KDV olarak belirlenmesine ve bu birim fiyatın 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmasına,

2- İlimizde özellikle kış aylarında gerçekleşen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı aşağıda belirtilen uygulamaların yapılmasına;

a)      Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca, yardıma muhtaç ailelere dağıtılan yardımlarla birlikte Bakanlığımızca hazırlanan “Öldüren Bacalar ve Çözüm Önerileri” adlı rehberin kitapçık haline getirilerek dağıtılması, ayrıca konu hakkında belirli zaman aralıklarında yardıma muhtaç ailelerin kısa mesaj ile bilgilendirilmesine,

b)      Kaymakamlıklar, Merkez, İlçe ve Belde Belediye başkanlıklarınca hazırlanacak afiş, broşür ve pankart vb. araçlarla soba zehirlenmelere karşı gerekli bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına,

c)      Merkez, İlçe ve Belde Belediye başkanlıklarınca baca temizliği denetimlerinin belirli periyotlarla yapılmasına,

d)     İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda soba kurulumu, baca temizliği, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı alınacak önlemler ve soba zehirlenmelerinde ilk yardım konusunda eğitim çalışmalarının yapılmasına,

e)      İl Müftülüğünce, soba kurulumu, baca temizliği ve karbonmonoksit zehirlenmesine karşı alınacak önlemler ile karbonmonoksit zehirlenmelerinde yapılacak ilk yardım konusuna Cuma vaazlarında yer verilmesine,

f)       Meteoroloji İl Müdürlüğünce fırtına, ters yel vb. durumlarda kamuoyunun bilinçlendirilmesine,

g)      İl Sağlık Müdürlüğünce, tedavi amaçlı olarak hastanelere gelen kişilerin konu hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla broşür veya afiş dağıtılması ile led ekranlarda gerekli duyuruların yapılmasına,

h)      İl ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünce halkın bilinçlendirilmesi amacıyla broşür veya afiş dağıtımının yapılması,

i)        Yaşlı ve dar gelirlilerin baca temizliğinin ilgili Belediye tarafından yapılmasına,

 

3- Sivas Belediye Başkanlığınca, İlimiz, Merkez, Seyfebeli mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının içerisine kurulması planlanan “Ayrıştırma Tesisi” 10.10.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermante Ürün Yönetimi Tebliği’nde belirtilen en yakın yerleşim yerine 250 metre mesafe ile hâkim rüzgâr yönü şartlarını sağladığından tebliğ kapsamında seçilen yerin uygun olduğuna,

4-  Şarkışla ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği (GAŞ-KAB) tarafından kurulması planlanan katı atık aktarma istasyonu için öngörülen (Şarkışla İlçesi, Pınarönü Mevkii, 167 ada, 204 no.lu parsel ve  Şarkışla İlçesi, Maksutlu Mahallesi, pafta J36-B-15-B, ada:0, TH/2 no.lu  parselde yer alan eski taş ocağı) alanların; 10.10.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mekanik ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermante Ürün Yönetimi Tebliği’nde belirtilen en yakın yerleşim yerine 250 metre mesafe ve hakim rüzgar şartlarını sağladığından tebliğ kapsamında seçilen yerlerin uygun olduğuna,

            5- Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu yaptırılan Gökmedrese’de yapılan sondaj çalışmasının tamamlanabilmesi amacıyla akşam saatlerinde çalışma talebi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmiş olup; söz konusu çalışmanın kamu yararı olması, çalışma süresinin sınırlı olması ve restorasyon işinin zamanında tamamlanabilmesi amacıyla 65 dBA sınır değerini sağlamak koşuluyla hafta içi 07:00-21:00 saatleri arasında, hafta sonu 09:00-21:00 saatleri arasında çalışmak koşuluyla 19.10.2017 tarihine kadar şantiye faaliyetinin yapılmasına izin verilmesine,

            Karar verilmiştir.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız,

            Öldüren Bacalar ve Çözüm Önerileri adlı Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

            Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.