SİVAS ili DIVRIGI, ilcesinde
07 Ağustos 2018
SİVAS il DIVRIGI, ilce J40C1, J40C2, 3443.46 ha mevkiinde ARAPGİR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan ARAPGİR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (48 MWm/48MWe) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler SİVAS Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.