SİVAS ili HAFIK, ilcesinde
13 Nisan 2018
SİVAS ili HAFIK, ilçesi Benlikaya Köyü Mevkii mevkiindeki KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan 58/2018-011 İzin ve 3369483 Erişim Nolu Kum Çakıl Ocağı projesi ile ilgili olarak SİVAS Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.