SİVAS ili KANGAL, ilcesinde
04 Temmuz 2018
SİVAS il KANGAL, ilce Gençali Köyü, Büyükyılanlı Dağı mevkiinde Tercih Teknoloji Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 201701062, 201701063, 201701064, 201701065 Arama Ruhsat ve ER: 3359258 Erişim Nolu II-B Grubu ?Blok Mermer Ocağı? projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler SİVAS Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.