SİVAS ili MERKEZ, ilcesinde
13 Haziran 2018
SİVAS ili MERKEZ, ilçesi Hıdırnalı Köyü mevkiindeki Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 58/2006-26 Hammadde Üretim İzin ve 3120661 Erişim No lu II (a) Grubu Kalker Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Mekanik Plent Tesisi projesi ile ilgili olarak SİVAS Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.