SİVAS ili SARKISLA, ilcesi MAKSUTLU, MERKEZ HÜYÜK, DÖLLÜK, HARUN KÖYLERİ İLE CEMEL BELDESİ MEVKİİ (233 ada 1 parsel, 118 ada 40 parsel) mevkiinde ÇED OLUMLU
14 Haziran 2018
SİVAS ili SARKISLA, ilcesi MAKSUTLU, MERKEZ HÜYÜK, DÖLLÜK, HARUN KÖYLERİ İLE CEMEL BELDESİ MEVKİİ (233 ada 1 parsel, 118 ada 40 parsel) mevkiindeki ŞARKIŞLA KAYMAKAMLIĞI tarafından yapılması planlanan TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; SİVAS Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de SİVAS Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.