SİVAS ili YILDIZELI, ilcesinde
06 Temmuz 2018
SİVAS ili YILDIZELI, ilçesi Nevruz Köyü Mevkii mevkiindeki Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Navruz Kırma Eleme Tesisi, Mekanik Plent Tesisi, Beton Santrali Tesislerine İlave Asfalt Plent Tesisi projesi ile ilgili olarak SİVAS Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.