Yardımcı Kontrol Elemanı Müracaat Evrakları

Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
YKE taahhütnamesi
Noterce düzenlenmiş imza beyanı
T.C. Kimlik numarası beyanı
SGK İlişiksiz Belgesi
Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi
İkametgah belgesi
Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
• **Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
Ek: 3 (Matbu belge örnekleri)