"YERBİS" Eğitim Semineri Düzenlenmiştir.
08 Haziran 2018

                   31 Mayıs 2018 Perşembe Günü, Sivas Prime Mall AVM Toplantı Salonunda İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüt / Mikrobölgeleme çalışmalarının 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının YERBİS yazılımı üzerinde online olarak hazırlanması aşamalarına ait  iş süreçleri hakkında eğitim toplantısı yapıldı. İl Müdürü Nazım YAKUT’un açılış konuşmasının ardından, sistemin ne amaçla kullanılacağı, elde edilecek faydalar, Coğrafik Bilgi Sistemleri, MTA’nın jeolojik-tektonik alt yapısı ile entegrasyonunun sağlanmasının getirdiği süreçlerle ilgili bilgiler verildikten sonra, YERBİS’e kayıt, iş süreçleri, başvurular ve yazılımla ilgili diğer konular hakkında eğitim ve uygulama yapılmıştır.