YILDIZELİ ASLANDOĞMUŞ KÖYÜ MADEN OCAĞI HALKIN KATILIMI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
14 Mart 2017

              Bakanlığımızın 14.02.2017 tarih ve 000045-220.01-E.2524 sayılı yazıları ile   İlimiz, Yıldızeli İlçesi, Aslandoğmuş Köyü sınırları içerisinde İR:20057282 ruhsat (ER:3076427) numaralı sahada Silkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  tarafından yapılması planlanan “Mermer Ocağı Kapasite Artışı” projesine ilişkin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-III’de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince ÇED sürecinin başladığı ve  Halkın Katılımı Toplantısının 14.03.2017 tarihinde yapılacağı bildirilmişti.

          Bu kapsamda, Halkın Katılımı Toplantısı, 14.03.2017 tarihinde Saat: 14:00’da, Yıldızeli İlçesi, Aslandoğmuş Köyü Aşevi Binasında  yapılmıştır.