Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre Düzeni Planları

 

 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

 

 

       İlimiz İle İlgili  Çevre Düzeni Planı kapsamında yapılan değişikliklere; Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ve Lejant’a https://mpgm.csb.gov.tr/yozgat---sivas---kayseri-planlama-bolgesi-i-82196    sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ASKI ÇALIŞMALARI

 

SIRA NO

İLÇESİ

MAHALLE / KÖYÜ/PAFTA NO

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

 

KONUSU

ASKIYA ÇIKIŞ

TARİHİ

ASKIDAN İNİŞ TARİHİ

BAKANLIĞA GÖNDERME TARİH/SAYI

 

1

7.09.2012 tarihinde onaylanan Yozgat Sivas Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı sürecinde gelen itirazlar sonrasında Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I32, I33, I37, I38 ve J38 Paftaları), Plan Açıklama Raporu Değişikliği (53. ve 55. Sayfalar) ve Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4-8-10) Bakanlık Makamı’nın 21.02.2013 tarih ve 2735 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

I32, I33, I37, I38 ve J38

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Plan Açıklama Raporu Değişikliği (53. ve 55. Sayfalar) ve Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4-8-10)

 

 

26.02.2013/2894

2

21.02.2013 tarihinde onaylanan Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı sürecinde gelen itirazlar sonrasında Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I35, I36, I37, I38 ve K35 Paftaları), Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4) Bakanlık Makamı’nın 24.07.2013 tarih ve 11559 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

 

I35, I36, I37, I38 ve K35

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4)

15.08.2013

15.09.2013

19.09.2013/5847

3

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J-35J-36K-34K-35K-36L-34 Paftaları, LejandPlan Açıklama RaporuPlan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 25.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

 

J35-J36-K34-K35-K36-L34

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Kayseri B.Ş.Bel. Talebi Doğrultusunda

Genel Tadilat

 

07.12.2016

 

06.01.2017

Bakanlığın 29.11.2016 Tarih Ve 19489 Sayılı Yazısı

 

 

 

4

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H40 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 03.05.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

H40

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Suşehri Bel. “Tek. Sera Bölgesinin”  Kentsel Yerleşim Alanın Olmasına İtiraz Talebi

 

23.05.2017

 

26.06.2017

 

29.06.2017/4556

 

 

5

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J38 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 26.09.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

KANGAL

 

REŞADİYE

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Kangal Belediye Başkanlığının

Kentsel Yerleşik Alan” Değişikliği Talebi

 

 

 

10.10.2017

 

11.11.2017

 

15.11.2017/6911

6

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I37 Plan PaftasıI38 Plan PaftasıL34 Plan PaftasıPlan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 16.04.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

 

I37-I38-L34

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu

02.05.2019

04.06.2018

04.06.2018

 

 

7

 

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I37 Plan PaftasıI38 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 05.07.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

MERKEZ

 

İ37-İ38

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Suşehri Belediye Başkanlığını  “Kentsel Servis Alanı” Değişiklik Talebi

 

17.07.2018

 

17.08.2018

 

27.08.2018/5523

 

 

 

8

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H40 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 09.10.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

SUŞEHRİ

KEMAL PAŞA

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

“Kentsel Servis Alanı” Olarak Düzenlenen Plan Tadilatı

26.10.2018

26.11.2018

28.11.2018/12199

 

 

9

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 13.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

 

GENEL

 

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

 

8.2.4. Sanayi Alanı Açıklama

Raporu

30.01.2020

28.02.2020

02.03.2020/3926

 

 

 

10

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H39 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 22.05.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

KOYULHİSAR

KIZILELMA

 H39

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Oymaklı Tabiat Parkı

09.06.2020

09.07.2020

13.07.2020/11804

 

 

 

11

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

GENEL

 

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

8.1.2.Kırsal Alan Yerleşme Alanı Talebi

15.06.2021

16.07.2021

21.07.2021/1366893

 

 

 

 

 

 

 

 

12

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

 

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeler

Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)

23.05.2022

23.06.2022

23.06.2022 / 3972823

v

 

 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

 

       İlimiz İle İlgili  Çevre Düzeni Planı kapsamında yapılan değişikliklere; Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ve Lejant’a https://mpgm.csb.gov.tr/yozgat---sivas---kayseri-planlama-bolgesi-i-82196    sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ASKI ÇALIŞMALARI

 

SIRA NO

İLÇESİ

MAHALLE / KÖYÜ/PAFTA NO

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

 

KONUSU

ASKIYA ÇIKIŞ

TARİHİ

ASKIDAN İNİŞ TARİHİ

BAKANLIĞA GÖNDERME TARİH/SAYI

 

1

7.09.2012 tarihinde onaylanan Yozgat Sivas Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı sürecinde gelen itirazlar sonrasında Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I32, I33, I37, I38 ve J38 Paftaları), Plan Açıklama Raporu Değişikliği (53. ve 55. Sayfalar) ve Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4-8-10) Bakanlık Makamı’nın 21.02.2013 tarih ve 2735 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

I32, I33, I37, I38 ve J38

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Plan Açıklama Raporu Değişikliği (53. ve 55. Sayfalar) ve Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4-8-10)

 

 

26.02.2013/2894

2

21.02.2013 tarihinde onaylanan Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı sürecinde gelen itirazlar sonrasında Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I35, I36, I37, I38 ve K35 Paftaları), Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4) Bakanlık Makamı’nın 24.07.2013 tarih ve 11559 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

 

I35, I36, I37, I38 ve K35

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4)

15.08.2013

15.09.2013

19.09.2013/5847

3

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J-35J-36K-34K-35K-36L-34 Paftaları, LejandPlan Açıklama RaporuPlan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 25.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

 

J35-J36-K34-K35-K36-L34

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Kayseri B.Ş.Bel. Talebi Doğrultusunda

Genel Tadilat

 

07.12.2016

 

06.01.2017

Bakanlığın 29.11.2016 Tarih Ve 19489 Sayılı Yazısı

 

 

 

4

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H40 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 03.05.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

H40

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Suşehri Bel. “Tek. Sera Bölgesinin”  Kentsel Yerleşim Alanın Olmasına İtiraz Talebi

 

23.05.2017

 

26.06.2017

 

29.06.2017/4556

 

 

5

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J38 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 26.09.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

KANGAL

 

REŞADİYE

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Kangal Belediye Başkanlığının

Kentsel Yerleşik Alan” Değişikliği Talebi

 

 

 

10.10.2017

 

11.11.2017

 

15.11.2017/6911

6

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I37 Plan PaftasıI38 Plan PaftasıL34 Plan PaftasıPlan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 16.04.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

 

I37-I38-L34

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu

02.05.2019

04.06.2018

04.06.2018

 

 

7

 

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I37 Plan PaftasıI38 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 05.07.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

MERKEZ

 

İ37-İ38

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Suşehri Belediye Başkanlığını  “Kentsel Servis Alanı” Değişiklik Talebi

 

17.07.2018

 

17.08.2018

 

27.08.2018/5523

 

 

 

8

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H40 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 09.10.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

SUŞEHRİ

KEMAL PAŞA

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

“Kentsel Servis Alanı” Olarak Düzenlenen Plan Tadilatı

26.10.2018

26.11.2018

28.11.2018/12199

 

 

9

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 13.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

 

GENEL

 

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

 

8.2.4. Sanayi Alanı Açıklama

Raporu

30.01.2020

28.02.2020

02.03.2020/3926

 

 

 

10

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H39 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 22.05.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

KOYULHİSAR

KIZILELMA

 H39

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Oymaklı Tabiat Parkı

09.06.2020

09.07.2020

13.07.2020/11804

 

 

 

11

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

GENEL

 

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

8.1.2.Kırsal Alan Yerleşme Alanı Talebi

15.06.2021

16.07.2021

21.07.2021/1366893

 

 

 

 

 

 

 

 

12

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

 

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeler

Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)

23.05.2022

23.06.2022

23.06.2022 / 3972823

 

 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

 

       İlimiz İle İlgili  Çevre Düzeni Planı kapsamında yapılan değişikliklere; Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ve Lejant’a https://mpgm.csb.gov.tr/yozgat---sivas---kayseri-planlama-bolgesi-i-82196    sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ASKI ÇALIŞMALARI

 

SIRA NO

İLÇESİ

MAHALLE / KÖYÜ/PAFTA NO

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

 

KONUSU

ASKIYA ÇIKIŞ

TARİHİ

ASKIDAN İNİŞ TARİHİ

BAKANLIĞA GÖNDERME TARİH/SAYI

 

1

7.09.2012 tarihinde onaylanan Yozgat Sivas Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı sürecinde gelen itirazlar sonrasında Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I32, I33, I37, I38 ve J38 Paftaları), Plan Açıklama Raporu Değişikliği (53. ve 55. Sayfalar) ve Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4-8-10) Bakanlık Makamı’nın 21.02.2013 tarih ve 2735 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

I32, I33, I37, I38 ve J38

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Plan Açıklama Raporu Değişikliği (53. ve 55. Sayfalar) ve Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4-8-10)

 

 

26.02.2013/2894

2

21.02.2013 tarihinde onaylanan Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı sürecinde gelen itirazlar sonrasında Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I35, I36, I37, I38 ve K35 Paftaları), Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4) Bakanlık Makamı’nın 24.07.2013 tarih ve 11559 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

 

I35, I36, I37, I38 ve K35

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Plan Hükümleri Değişikliği (Plan Hükümleri 4)

15.08.2013

15.09.2013

19.09.2013/5847

3

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J-35J-36K-34K-35K-36L-34 Paftaları, LejandPlan Açıklama RaporuPlan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 25.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

 

J35-J36-K34-K35-K36-L34

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Kayseri B.Ş.Bel. Talebi Doğrultusunda

Genel Tadilat

 

07.12.2016

 

06.01.2017

Bakanlığın 29.11.2016 Tarih Ve 19489 Sayılı Yazısı

 

 

 

4

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H40 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 03.05.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

H40

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Suşehri Bel. “Tek. Sera Bölgesinin”  Kentsel Yerleşim Alanın Olmasına İtiraz Talebi

 

23.05.2017

 

26.06.2017

 

29.06.2017/4556

 

 

5

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J38 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 26.09.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

KANGAL

 

REŞADİYE

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Kangal Belediye Başkanlığının

Kentsel Yerleşik Alan” Değişikliği Talebi

 

 

 

10.10.2017

 

11.11.2017

 

15.11.2017/6911

6

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I37 Plan PaftasıI38 Plan PaftasıL34 Plan PaftasıPlan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 16.04.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

 

I37-I38-L34

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu

02.05.2019

04.06.2018

04.06.2018

 

 

7

 

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I37 Plan PaftasıI38 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)   644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 05.07.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

MERKEZ

 

İ37-İ38

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Suşehri Belediye Başkanlığını  “Kentsel Servis Alanı” Değişiklik Talebi

 

17.07.2018

 

17.08.2018

 

27.08.2018/5523

 

 

 

8

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H40 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 09.10.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

SUŞEHRİ

KEMAL PAŞA

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

“Kentsel Servis Alanı” Olarak Düzenlenen Plan Tadilatı

26.10.2018

26.11.2018

28.11.2018/12199

 

 

9

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 13.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

 

GENEL

 

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

 

8.2.4. Sanayi Alanı Açıklama

Raporu

30.01.2020

28.02.2020

02.03.2020/3926

 

 

 

10

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H39 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 22.05.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

KOYULHİSAR

KIZILELMA

 H39

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

Oymaklı Tabiat Parkı

09.06.2020

09.07.2020

13.07.2020/11804

 

 

 

11

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 25.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

GENEL

 

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

8.1.2.Kırsal Alan Yerleşme Alanı Talebi

15.06.2021

16.07.2021

21.07.2021/1366893

 

 

 

 

 

 

 

 

12

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

 

 

 

Ç.D.P. DEĞİŞİKLİĞİ

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeler

Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)

23.05.2022

23.06.2022

23.06.2022 / 3972823