Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Sivas İli Ulusal Temiz Hava Eylem Planı (2020-2024)

         Sivas İli Ulusal Temiz Hava Eylem Planı (2020-2024) onaylanmıştır.

           Kamuoyuna duyurulur.

          Ek dosyayı pdf formatında inceleyebilirsiniz.