Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri

 

29.04.1997 tarih ve 22974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi’nin (Construction Products Directive - CPD) uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlığımız görevlendirilmiştir. 

Bu görevlendirmeden hareketle yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (89/106/EEC) geçiş süresi 01.01.2007 tarihinde bitmiş olup; bu tarih itibarıyla faaliyetleri başlamıştır.  

Bu çerçevede Bakanlığımızca belirlenen sektörlere ilişkin “CE” si bulunan malzemelere uygunluk denetimi yapılmaktadır. “CE” si bulunmayan firmalara ilişkin bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.  

Ayrıca ilimizde Hazır beton üreticilerine yönelik denetimler rutin bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmalar beton kalitelerinin artırılmasına büyük katkılar sağlayacaktır.

 Aynı kanun kapsamında diğer yapı malzemelerine ilişkin çalışmalarda devam etmektedir.

Şube Müdürlüğümüze Bakanlığımızca Tahsis edilen ISUZU Markalı Pick_up teslim alınarak 2012 yılından itibaren Piyasa Gözetimi ve Denetimi çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır.

           Özel Yapı Malzemeleri Laboratuarları ve Müdürlüğümüz Laboratuarları arasında beton ve beton çelik çubukları numuneleri için Karşılaştırma Test Deneyleri yaptırılmaktadır.

Kanun

Yönetmelik