Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Personel

SİVAS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ

İl Müdürü

1

İl Müdür Yardımcısı

1

Milli Emlak Müdürü

1

Milli Emlak Müdür Yrd.

1

Şube Müdürü

11

Araştırmacı

1

Avukat

1

Milli Emlak Uzmanı

21

Şef

1

İnşaat Mühendisi

11

Elektrik-Elektronik Müh.

6

Makine Mühendisi

6

Mimar

3

Şehir Plancısı

3

Harita Mühendisi

2

Çevre Mühendisi

8

Ziraat Mühendisi

1

Jeoloji Mühendisi

2

Kimyager

1

Biyolog

1

İnşaat Teknikeri

7

Makine Teknikeri

4

Elektrik Teknikeri

2

Web Tasarım Teknikeri

1

Otomotiv Teknikeri

1

Tarım Teknikeri

1

Bilgisaray Teknikeri

1

Teknisyen

2

V.H.K.İ.

11

Memur

6

Memur(Ş)

2

Ayniyat Saymanı

1

Büro Personeli

32

Hizmetli

5

İşçi

13

 TOPLAM

172