Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Personel

SİVAS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ

İl Müdürü

1

İl Müdür Yardımcısı

1

Milli Emlak Müdürü

1

Milli Emlak Müdür Yrd.

1

Şube Müdürü

11

Araştırmacı

2

Avukat

1

Milli Emlak Uzmanı

3

Şef

2

İnşaat Mühendisi

11

Elektrik-Elektronik Müh.

5

Elektrik-Elektronik Müh.(Sözleşmeli)

1

Makine Mühendisi

5

Mimar

2

Mimar (Sözleşmeli)

1

Şehir Plancısı

2

Şehir Plancısı (Sözleşmeli)

1

Harita Mühendisi

1

Çevre Mühendisi

5

Ziraat Mühendisi

1

Jeoloji Mühendisi

2

Kimyager

1

Biyolog

1

İnşaat Teknikeri

7

Makine Teknikeri

5

Elektrik Teknikeri

2

Harita ve Kadastro Teknikeri

1

Web Tasarım Teknikeri

3

Coğrafi Bil. Sistemleri Teknikeri

2

Tarım Teknikeri

2

Ziraat Teknikeri

2

Teknisyen

2

V.H.K.İ.

25

Memur

2

Ayniyat saymanı

1

Söz.Personel

7

Büro Personeli

5

Destek Personeli (Sözleşmeli)

1

İşçi

13

 TOPLAM

139