Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
YİBF Fesih İşlemleri
 İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış veya inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapı için Fesih İşlemi için müracaat evrakları:
 
Dilekçe
İlgili idare-Yapı Sahibi-Yapı Denetim Kuruluşu tarafından ortaklaşa düzenlenmiş,(Yapı Seviye Tespit Tutanağı ve Yapı Tatil Zaptı)
Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş Fesihname
Dağıtım;
Karşı taraf, (Mal Sahibi / Yapı Denetim)
İlgili İdaresi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.