Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü Görevleri

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

         1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 100 üncü maddesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri söyle belirtilmektedir;

  • Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,
  • Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,
  • Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,
  • Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek,
  • Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,
  • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.