Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Mücavir alan çalışmaları

MÜCAVİR ALAN

 

3194 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmek üzere Belediye Mücavir Alanlarında genişleme amacıyla yeni sınır tespitinin yapılması, sınır tespiti yapılırken belediyenin istediği alana hizmet götürüp götüremeyeceğinin, istenilen alana yönelik belediyenin projesinin bulunup bulunmadığının araştırılmasından sonra 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 45. maddesi gereğince belediyelerin mücavir alan teklifi uygun bulunması durumunda Bakanlığımız tarafından onaylanmaktadır.

 

 

İLİMİZDE YAPILAN MÜCAVİR ALAN ÇALIŞMALARI

 

SIRA NO

 

İL

 

İLÇE

BAKANLIĞIMIZCA ONAY 

AÇIKLAMA

TARİHİ

SAYI

1

SİVAS

GEMEREK-EĞERCİ BELDESİ

15.05.1990

1990/62

 

2

SİVAS

ULAŞ

01.07.1999

 

Mahkeme nedeni ile; Mücavir alanda bulunan Ulaş İlçesi Güneşli Köyü 105 ada 101 nolu Hazine adına kayıtlı parsel mücavir alandan çıkartılmış olup; Bakanlığımızın 05.07.2019 tarihli Olur’u ile resen onaylanmıştır.

3

SİVAS

KANGAL

11.07.2013

10475

Bozarmut Köyü ve Kavak Köyü tarafından Kangal Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davalar sonucunda Sivas İdare  Mahkemesi'nin  almış  olduğu  02/12/2015  tarihli  ve E.2014/1604-K.2015/1884  sayılı  karar  ile  02/12/2015  tarihli  ve  E.2014/1113-K.2015/1883 karar doğrultusunda    mahkeme  kararının  yerine  getirilmesi için  Kangal Belediyesi 10.02.2022 tarihi itibari ile  çalışmalara başlamıştır.

 

4

SİVAS

MERKEZ

07.09.2020

187368

18.01.1983 tarihli ve 17932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sivas Belediye Mücavir Alanı güncelliğini yitirdiği için Sivas Belediyesi tarafından güncellenen yeni mücavir alan talebi onaylanmış ve 11.09.2020 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkılmıştır. İnternet  Sayfasında da ilan edilmiştir. Mücavir Alana Giren ve çıkan Köylere gerekli yazı yazılmıştır.

5

SİVAS

ŞARKIŞLA/CEMEL BELDESİ

14.09.2021

1726799

22.09.2021 Tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkılmıştır. İnternet Sayfasında da ilan edilmiştir. Döllük Köyüne Gerekli Yazı Yazılmıştır.

6

SİVAS

AKINCILAR

 

 

Tüm Çalışmalar Hazırlanarak 18.08.2022 tarih ve 4365422 sayılı yazı ile Bakanlığımıza Onay İçin Gönderilmiştir.

Sivas Mücavir Alan Listesi için tıklayınız.