Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporları Uygulamaları

Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 09.08.2011 tarih ve 101061 sayılı yazısında; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği 04.07.2011 tarihinden itibaren mikrobölgeme raporları dahil kıyı ve karadaki her tür ve ölçekteki planlara esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının onaylanması işi Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Bakanlığımız tarafından onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları için tıklayınız.

Müdürlüğümüz tarafından onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları için tıklayınız.