Sivas Valiliği
Sivas Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sivas Valiliği
Sivas Valiliği

İlimiz Gürün İlçesi Gökpınar Gölü Doğal Sit Alanı Bakanlık Makamının 09.03.2021 tarihli ve E.471414 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir.

22 Mart 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

            Sivas İli, Gürün İlçesinde yer alan, Gökpınar Gölü Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 09.03.2021 tarihli ve E.471414 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. “Doğal Sit- Kesin Korunacak Hassas Alan’ın tesciline ilişkin idari süreç devam etmektedir.

            27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete' de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

            Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.tvksays.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.

Harita için tıklayınız.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır