SİVAS ÇED Gereklidir Kararı
09 Ocak 2019
SİVAS ili KANGAL, ilcesi Dağönü Köyü mevkiindeki Mehmet Sadık TOPLU tarafından yapılması planlanan 201800223 Arama Ruhsat ve 3360890 Erişim Nolu II-B Grubu ?Blok Mermer Ocağı? projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosyayı PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince 201800223 Arama Ruhsat ve 3360890 Erişim Nolu II-B Grubu ?Blok Mermer Ocağı? projesi'ne Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilmiştir.