SİVAS ili KOYULHISAR ilçesindeki
05 Şubat 2019
SİVAS ili KOYULHISAR ilçesi sınırları içerisinde EBX MADENCİLİK A.Ş. tarafından yapılması planlanan 68946 Ruhsat Numaralı Sahada Sisorta Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi projesi ile ilgili 20/02/2019 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir ÇED Raporu İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.