SİVAS ili MERKEZ, ilcesinde
08 Kasım 2018
SİVAS il MERKEZ, ilce Örencik Köyü-i38c3 mevkiinde EDİZ GÜLSOY tarafından yapılması planlanan 58878 RUHSAT NUMARALI TALK OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI, KIRMA ELEME TESİSİ VE YIKAMA ELEME TESİSİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler SİVAS Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.